Vraag uit de praktijk over afval/gevaarlijke stoffen

Weg en Wagen 96 | Mei 2022 | Jaargang 36

Vraag: Ik sta als vervoerder genoemd op de afvalbegeleidingsbrief. Bestaat er daarnaast de verplichting om mij als vervoerder te melden bij het LMA?

Antwoord: Per 1 juli 2022 treedt een wijziging op de Wet Milieubeheer in werking. De wijzigingen zijn bedoeld om afvalstoffen geschikt te maken voor hergebruik. In dat kader is er een aanscherping van de kwaliteit van gescheiden afval nodig. Op de afvalbegeleidingsbrief staat bij de Euralcode een sterretje* in het geval het afval geclassificeerd is als gevaarlijk afval. Onderdeel van de wetswijziging is de verplichting om een vervoerder van gevaarlijk afval te melden bij het LMA. De verplichting om de vervoerder aan te melden ligt bij de melder van het vervoer en is beperkt tot het noteren van het VIHB-nummer. Indien er meerdere vervoerders ingezet worden, zal van elk een VIHB-nummer genoteerd moeten worden. Het VIHB-nummer wordt door het NIWO verstrekt. 

Afval kan gevaarlijk zijn 

De Regeling Europese AfvalstoffenLijst is een systematiek om soort en afkomst van afval in een code vast te leggen. De code bestaat uit 6 cijfers, waarbij de laatste twee cijfers verwijzen naar een afvalcategorie, aangevuld met een sterretje* in het geval het afval gevaarlijk is voor het milieu. 

De ontdoener van een afvalstof is verplicht om het afval in te delen met de juiste Euralcode. Met behulp van de Handreiking Eural 2019, geschreven door Rijkswaterstaat, kan iedereen die met afvalstoffen werkt, bepalen, of er sprake is van een gevaarlijke of een ongevaarlijke afvalstof.  

De melding van de vervoerder bij het LMA dient plaats te vinden bij afval waarin stoffen met een Euralcode met sterretje zijn verwerkt. De vervoerder dient gemeld te worden bij de Eerste Ontvangstmelding (uitgebreide melding) en bij de Maandelijkse Ontvangstmelding (korte melding).  

Onderzoek naar samenstelling van het afval 

In de Handreiking Eural 2019 staat een stappenplan. De eerste stap is het indelen van de herkomst van een afvalstof, bijvoorbeeld afval uit mijnbouw, afval van landbouw, verpakkingsafval, enz. Vervolgens kan men aan de hand van de eigenschappen van de afvalstof zien, of deze afvalstof absoluut gevaarlijk of absoluut niet gevaarlijk is. Maar natuurlijk zijn er veel twijfelgevallen die onder het kopje ‘complementaire categorie’ passen. Voor deze categorie is extra informatie nodig. Indien een afvalstof infectueus is of ontvlambaar is, dan is de stof gevaarlijk. Ook dient gekeken te worden uit welke stoffen het afval is samengesteld en de concentratie van deze stoffen. Eventueel zal de stof bij een laboratorium ter analyse aangeboden moeten worden. 

Circulair: hergebruik van afval 

Veel afval is geschikt voor hergebruik. Daarvoor moet het afval goed gescheiden zijn en gezuiverd van gevaarlijke stoffen. Om hergebruik te bevorderen is een goede registratie belangrijk. Traceerbaarheid van de afvalstroom is daar onderdeel van. De melding van het VIHB-nummer van de vervoerder draagt daar aan bij.                 

                          
    

   h1, h2, h3, h4, h5 { font-weight: bold !important; } h1, h2, h3 { font-size: 18px !important; } h4, h5 { font-size: 16px !important; } Print Friendly and PDF
   Vraag uit de praktijk over afval/gevaarlijke stoffen
   mr. Shula Stibbe (Algemeen Secretaris van Stichting Vervoeradres) 16 mei 2022


   Deel deze post
   ArchiEF

   Stijging van de dieselprijs: onvoorzien?
   Weg en Wagen 96 | Mei 2022 | Jaargang 36