Vraag uit de praktijk: Bijzonder belang bij aflevering

Weg en Wagen 84 | Mei 2018 | Jaargang 32

De vervoerder is in principe alleen aansprakelijk voor transportschade bestaande uit vertraging of waardevermindering van de goederen. Tenzij er een bijzonder belang is afgesproken.

VRAAG

Wij hebben onze vervoerder opdracht gegeven een volle vracht verpakkingsglas te laden op 20 april en te lossen bij geadresseerde op 21 september om tien uur ´s ochtends. Op 21 september om 8 over tien mailt de vervoerder dat de vracht niet geladen is (vergeten), en dat er vandaag wel geladen wordt, zodat 22 september geleverd kan worden. De geadresseerde informeert de vervoerder direct, dat deze vracht dan wel om zes uur ´s ochtends uiterlijk afgeleverd moet worden, omdat er anders productieschade zal ontstaan. Eind van de middag mailt de vervoerder om te bevestigen dat de vrachtwagen er om zeven uur zal zijn.

Op 22 september om achtuur meldt geadresseerde dat het glas nog steeds niet gearriveerd is en de productie nu stil ligt. Om half elf die dag komt de vrachtwagen aan, waarna de productie weer is gestart. De firma heeft ruim €12.000 voor stilstand en productieverlies geclaimd en verrekend met de lopende facturen.

De vervoerder verwijst naar zijn verzekering.

Kunnen wij ons beroepen op artikel 26 lid 2 CMR dat er een bijzonder belang is aan de vracht, middels een schrijven, dat het bekend was dat er productieverlies zou zijn, als de vervoersopdracht niet goed werd uitgevoerd?

ANTWOORD

Het vervoerrecht gaat uit van een beperkte aansprakelijkheid van de vervoerder. Dat is dwingend recht, dat wil zeggen dat er niet van mag worden afgeweken bij contract op straffe van nietigheid. Echter, in de wet staat wel een mogelijkheid om de aansprakelijkheid van de vervoerder eenmalig uit te breiden. Voor internationaal vervoer staat die mogelijkheid beschreven in artikel 26 CMR en voor nationaal vervoer in artikel 8:1107 BW. Dat wordt genoemd: een bijzonder belang bij aflevering. Bij schade of vertraging komt het bedrag van het bijzonder belang boven op de normale schadevergoeding

Het bijzonder belang kan alleen rechtsgeldig worden overeengekomen, als het bedrag van het bijzonder belang is opgenomen in de vrachtbrief. Het bedrag kan betrekking hebben op het bijzonder belang bij aflevering in geval van verlies of beschadiging van de vervoerde zaken, maar het kan ook zien op schade door vertraging. In het geval van vertraging dient in de vrachtbrief eveneens een aflevertermijn vermeld te worden.

Op de CMR-vrachtbrief is de aangewezen plaats voor vermelding van het bijzonder belang vak 19 (speciale overeenkomsten). De afzender moet er rekening mee houden, dat hij een een toeslag op de vrachtprijs aan de vervoerder dient te betalen.

De vervoerder doet er goed aan met zijn verzekeraar af te stemmen, of het gevraagde bedrag te verzekeren is. Immers, de gewone vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering dekt slechts tot de wettelijke (beperkte) aansprakelijkheid van CMR-limiet respectievelijk AVC-limiet.

                          
    

   h1, h2, h3, h4, h5 { font-weight: bold !important; } h1, h2, h3 { font-size: 18px !important; } h4, h5 { font-size: 16px !important; } Print Friendly and PDF
   Vraag uit de praktijk: Bijzonder belang bij aflevering
   mr. Shula Stibbe (Algemeen Secretaris van Stichting Vervoeradres) 30 april 2018


   Deel deze post
   ArchiEF

   Is Uber een bemiddelingsdienst of een vervoerder van personen over de weg?
   Weg en Wagen 84 | Mei 2018 | Jaargang 32