arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
vervoerrecht
Vervoerrecht Verjaring
Vraag uit de praktijk

Vraag uit de praktijk: verjaring

Vraag: Een distributeur, die voornamelijk aan supermarkten in Nederland levert, maakt de balans op van zijn pallets en fusten. Er blijkt een fors tekort te zijn. De distributeur heeft het vervoer van zijn produkten uitbesteed inclusief retouremballage. Hij spreekt zijn vervoerder aan op het tekort. De vervoerder erkent, dat de aantallen niet kloppen. Maar hij stelt en onderbouwt met zijn emballage administratie, dat het tekort in de loop van een aantal jaren is ontstaan. Daarom wil hij - onder verwijzing naar de verjaringstermijn in art.28 AVC - alleen schadevergoeding voor het laatste jaar betalen. Komt de vervoerder hier mee weg?

Antwoord: 

Retouremballage en de administratie ervan is vaak een stiefkindje in de afspraken tussen verlader en vervoerder. Ten onrechte, want het ontbreken van emballagemateriaal kan een flinke schadepost opleveren voor de verlader.

Emballagemateriaal is een gestandaardiseerd produkt. Daarom zijn afspraken over retouremballage meestal afspraken over de hoeveelheid te retourneren pallets of fusten of rolcontainers. De emballage is eigendom van een verlader of van een pool of een verhuurbedrijf. In de praktijk retourneert men eenvoudigweg dezelfde soort emballage. Er wordt eigenlijk emballage geruild waarbij de eigenaar mag hopen een redelijke kwaliteit terug te krijgen. Het magazijnpersoneel van de geadresseerde zet reeds uitgepakte emballage klaar, zodat de chauffeur een bepaald aantal hiervan kan meenemen.

Het meenemen van retouremballage dient apart van de vervoersopdracht te worden afgesproken. Als er geen afspraken zijn, dan is de vervoerder niet verplicht om emballage retour te nemen. Ook het wachten op retouremballage en het controleren van de kwaliteit (soort en deugdelijkheid) dient met de vervoerder overeengekomen te worden.

De verlader (afzender) geeft in de vrachtbrief de instructie aan de vervoerder om emballagemateriaal mee terug te nemen. In de instructie moet een duidelijke omschrijving van aantal en soort emballage staan. Voor het uitvoeren van deze instructie is de vervoerder echter afhankelijk van de medewerking van de geadresseerde. Deze is echter niet gebonden aan de afspraken tussen afzender (verlader) en vervoerder! De verlader dient dus parallelle afspraken te maken met geadresseerde. De afzender moet dan met de geadresseerde afspreken dat de geadresseerde verplicht is om de emballage direct na aflevering aan de vervoerder mee terug te geven. Bovendien is de geadresseerde verplicht om erop toe te zien, dat de kwaliteit van mee te geven emballage voldoet aan de eisen van de afzender.

De verlader in deze vraag blijkt te vertrouwen op de administratie van de emballage door zijn vervoerder. Vertrouwen is goed, maar controleren blijkt ook in dit geval beter. De verlader constateert een fors tekort, dat echter in de loop van een aantal jaren is ontstaan. Op het moment dat de verlader de vervoerder daarop aanspreekt en vergoeding eist, is dus voor een deel van deze vordering sprake van verjaring. De vervoerder heeft voor dit moment het gelijk aan zijn zijde.