arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
Vraag uit de praktijk Onzichtbare schade

Vraag uit de praktijk over "onzichtbare" schade

Vraag:

Onze klant heeft ons opdracht gegeven om op 9 mei jl. goederen te leveren in Italië.

De goederen zijn in uiterlijk goede staat afgeleverd op het afleveradres. Echter bij het uitpakken van de zending blijkt er toch sprake te zijn van schade welke bij het in ontvangst nemen  van de zending niet uiterlijk waarneembaar was. De ontvanger heeft dit nog op de dag van levering per mail  gemeld aan zijn leverancier. De leverancier stuurt deze melding en aansprakelijkheid op 27 mei aan ons door.

Volgens mij heeft de ontvanger, overeenkomstig CMR artikel 30 lid 2, dit tijdig gemeld en zijn wij als vervoerder aansprakelijk voor deze schade. Hoe zit dat precies?

  

Antwoord:

Goed erin

Op het moment van inontvangstneming controleert de vervoerder, of de goederen in goede staat zijn. Dat is een controle op uiterlijk waarneembare schade: is de verpakking in orde, ontbreekt er geen doos? De vervoerder mag ervan uitgaan, dat de goederen door de afzender heelhuids zijn aangeleverd.

Goed eruit?

Bij aflevering zal de ontvanger direct controleren op waarneembare schade. Klopt het aantal stuks? Is de verpakking niet opengescheurd? Zichtbare schade moet meteen aan de vervoerder worden gemeld.

Voor de melding van onzichtbare schade krijgt de geadresseerde een paar dagen de tijd. De vervoerder hoeft dus niet te wachten tot de geadresseerde de verpakking heeft opengemaakt.

Termijn voor schademelding

In geval van onzichtbare schade dient de schademelding schriftelijk aan de vervoerder gericht te worden binnen 7 werkdagen. In bovengemeld geval is formeel gezien de melding aan de vervoerder dus buiten deze termijn gedaan. Daarmee is er nog steeds sprake van een geldige aansprakelijkheidsstelling voor schade naar de vervoerder toe, alleen is de bewijslast anders.

Bewijs leveren

Als de ontvanger zich aan de termijnen houdt, dan is de vervoerder aansprakelijk voor de gemelde schade, tenzij de vervoerder bewijst dat de schade niet tijdens het vervoer is ontstaan. Buiten deze termijn is de vervoerder alleen aansprakelijk, als de ladingbelanghebbende bewijst dat de schade tijdens vervoer is ontstaan. En zo’n bewijs leveren, dat is natuurlijjk niet eenvoudig.