arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
Weg en Wagen
Vervoerrecht

Lees hier Weg en Wagen nr.91

In Weg en Wagen nummer 91 kunt u de volgende artikelen lezen.

Rubriek Vervoerrecht

Artikel 11 CMR: douaneformaliteiten en aansprakelijkheid / mr. Leendert van Hee

Omdat de vervoerder op stap gaat met grensoverschrijdende goederen, krijgt hij regelmatig te maken met douaneformaliteiten. Vandaar dat een regeling in het leven is geroepen waarin de met de douaneformaliteiten gemoeide risico’s worden verdeeld tussen vervoerder en afzender. Die regeling is vastgelegd in artikel 11 CMR. Recent speelde het CMR artikel een rol in een rechtszaak.

Geen bewijs van inontvangstneming: een risico voor de afzender of voor de vervoerder? / mr. Frank Stevens

In deze bijdrage aandacht voor het fenomeen dat koeriers de ophaaltijd verkorten door pakketten bij inontvangstname niet meer direct te scannen, maar pas bij afgifte in het eerste distributiecentrum. Wat betekent dat voor de aansprakelijkheid van de pakketvervoerder? Kan de afzender een eventuele claim voldoende onderbouwen? 

Eigen schuld bij ladingdiefstal / mr. Wendy van de Nouland

Als de goederen tijdens het vervoer beschadigd raken of worden gestolen, is de vervoerder in beginsel aansprakelijk. Maar bestaat die aansprakelijkheid ook als de afzender of de ontvanger heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade of het verlies? En kan dat eigenlijk wel, het toepassen van eigen schuld in het nationale wegvervoer, in het algemeen en in deze casus in het bijzonder?

Vraag uit de praktijk: is een foto ook een ontvangstbewijs?/ mr. Shula Stibbe

Vroeger moesten wij bij de bezorger een handtekening zetten op de vrachtbrief of op een schermpje. Sinds de Covid-19 epidemie zien we de bezorger zélf een foto van het pakket maken of zélf een handtekening op de vrachtbrief zetten. Klopt dit wel? 

Identiteitsfraude van de vervoerder op internetplatforms / dr. Papis Seck

Criminelen zijn ook actief op vrachtplatforms. Met een vertrouwd klinkende naam, maar een valse identiteit proberen zij opdrachten binnen te halen. In dit artikel aandacht voor beveiliging en verificatie door internetplatforms, en voor verhaalsmogelijkheden van het slachtoffer.

Rubriek Logistieke data

Afsprakenstelsel ishare: hoe zit dat juridisch in elkaar? / mr. Philip van der Weijde

Bij het delen van bedrijfsdata met anderen dient zeker gesteld te worden, wie de ander is (identiteitscontrole) en welke bevoegdheden de ander heeft. Een afsprakenstelstel voorkomt dat met iedere nieuwe partij nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Welke afspraken moeten minimaal gemaakt worden voor het veilig uitwisselen van data? En welke wet- en regelgeving speelt daarbij een rol? 

Rubriek Transport van afval

Bij stoorstoffen in groene-lijstafval gaat het niet alleen om percentage / mr. Ron Laan

Bij afvaltransport speelt de vraag wanneer de verontreiniging met zogenoemde ‘stoorstoffen’ in een afvalstroom te groot is om zonder voorafgaande toestemming afvalstoffen te exporteren. Eind mei dit jaar deed het Europese Hof van Justitie een richtinggevende uitspraak over het verontreinigingsgehalte in afvalstromen. 

Rubriek Douane

De douaneaangifte verandert; voorgoed? (revisited)/ mr. Hans Roodzant

Omdat de eerdere voorstellen tot een grote berichtenstroom richting douane zou leiden, zijn er nieuwe voorstellen gekomen om de overgang van GPA/SPA naar de DMS omgeving beter te stroomlijnen. De overgang van GPA/SPA moet uiterlijk op 1 juli 2022 gerealiseerd zijn. Wat kunnen vergunninghouders SPA en GPA verwachten?

Rubriek Geschillenbeslechting

Bent u zich bewust van de arbitrageclausule? / mr. Eveline Jacobs

Partijen zijn zich vaak niet voldoende bewust van het in de algemene voorwaarden opgenomen arbitraal beding en de vereisten die daaraan worden gesteld. Dit brengt onnodige kosten en risico’s met zich mee.