arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
Weg en Wagen

Afval

Rubriek van Weg en Wagen met juridische informatie over afval: begeleidingsbrief, wat is afval, recycling en milieu.

Artikelen in de rubriek Afval

Afval EVOA, Verdrag van Bazel, Kunststof Aangescherpte EVOA beperkt wereldhandel in kunststofafval Lezen
Gevaarlijke stoffen Melden (gevaarlijke) bedrijfsafvalstoffen Afval Melding gevaarlijke stoffen Wijziging Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de ECHA-database Lezen
Afval Stoorstoffen, Groene lijst Bij stoorstoffen in groene-lijstafval gaat het niet alleen om percentage Lezen
Afval ondergrondse afvalcontainer, orac Verzet tegen afvalcontainers meestal zonder resultaat Lezen
Gevaarlijke stoffen Aansprakelijkheid afzender Afval Vervoerrecht Informatieplicht Aansprakelijkheid van vervoerder en afzender bij vervoer van gevaarlijke stoffen en PFAS Lezen
Afval Wet Bibob Wet Bibob van invloed op vergunningen in afvalbranche en transportsector Lezen
Afval einde afvalcriteria, CO2 Vloeibare CO2 uit rookgas behoeft geen kwalificatie als afval Lezen
Afval Circulaire economie verankerd in afvalwet Lezen
Afval Brexit Brexit heeft effect op internationaal afvalverkeer Lezen