Tijdschrift Weg en Wagen

Weg en Wagen 100              

 Juridisch tijdschrift voor de logistieke praktijk
November 2023 - Jaargang 37

Weg en Wagen is het gratis online tijdschrift van de Stichting Vervoeradres. Het komt drie keer per jaar uit en bevat actuele, juridische informatie met betrekking tot transport en logistiek.  

Als u op de hoogte gehouden wilt worden over de publicatie van het volgende nummer, kunt u zich hier aanmelden  

Speciale uitgave Weg en Wagen 100

Speciaal ter gelegenheid van nummer 100 heeft de redactie besloten om naast de digitale publicatie ook een papieren uitgave te maken. Deze fraaie, gedrukte versie is nu verkrijgbaar bij SVA. Een bewaarexemplaar met daarin alle artikelen die voor nummer 100 zijn geschreven door vooraanstaande juristen voor nummer 100.

U kunt dit tijdschrift gratis bestellen.


Artikelen per Rubriek

Rubriek Vervoerrecht

mr. Leendert van der Hee (van Traa advocaten)

De paardensprong uitgelegd: de beperkte aansprakelijkheid van de wegvervoerder

Tijdens binnenlands wegvervoer wordt een zending Apple-producten ontvreemd. Achteraf blijkt dat de chauffeur betrokken was bij de diefstal. Ladingbelanghebbenden spreken de vervoerder aan tot de vergoeding van de schade. Die vordering wordt door zowel de Rechtbank Midden-Nederland, als het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden afgewezen. Hoe kan de vervoerder hier de dans zijn ontsprongen? Dat heeft alles te maken met de nagenoeg ontbreekbare limieten voor het binnenlands wegvervoer en de paardensprongregeling van Boek 8 BW.. .....  lees verder


mr. Shula Stibbe (Algemeen Secretaris van Stichting Vervoeradres)

Vraag uit de praktijk: Hoe sluit je een vervoerovereenkomst?

Vraag: Sinds kort ben ik begonnen als eigen rijder. Mijn opdrachten krijg ik op een vrachtplatform. Kunt u uitleggen, hoe de vervoerovereenkomst gesloten wordt?  ..........  lees verder


Prof. mr. Maarten Claringbould (em. hoogleraar Zeerecht aan de Universiteit Leiden en Of Counsel bij Van Traa Advocaten)

CMR en bewuste roekeloosheid

Een overzicht van de theorie en jurisprudentie van het begrip ‘bewuste roekeloosheid’ in de CMR. De objectieve kansrekening is alleen nog geschikt voor ‘diefstal van parkeerplaats’-zaken.

De Hoge Raad kiest voor subjectieve bewuste roekeloosheid ( ‘in concreto weten’) en niet voor ‘wijsheid achteraf’.

 .......  lees verder

Prof. mr. Wouter Verheyen, Hoogleraar arbeidsrecht en transportrecht Universiteit van Antwerpen

CMR 67 jaar… hoe nu verder?

In 2006 signaleerde prof. Haak dat het CMR-verdrag een aantal verbeterpunten had, de bekende Zwarte lijst van Haak. In dit artikel bekijkt prof. Verheyen, of verdragswijziging de problemen oplost. Daarnaast presenteert hij nieuwe (technische en duurzame) uitdagingen, waarbij aanpassing van het CMR-verdrag een ondersteunende rol zou kunnen spelen. Hoe nu verder?......  lees verder

Prof. mr. Frank Smeele, Hoogleraar Commercial Law, Erasmus Universiteit

Gevolgschade, beredderingskosten en het CMR-verdrag

Het uitgangspunt van de Hoge Raad is dat de regeling van de vervoerdersaansprakelijkheid in de CMR is toegespitst op schade aan de vervoerde lading en vertragingsschade en geen regels geeft voor het geval er in de nakoming van de vervoerovereenkomst andersoortige schade ontstaat. Daarmee is echter nog niet gegeven dat de andersoortige schade ook steeds buiten de reikwijdte van de schadevergoedingsregeling van de CMR valt. Prof. Smeele determineert de Cargafoor-gevallen in vier groepen. .......  lees verder

Rubriek eCMR / Elektronische vrachtbrief

Victor Mata (Partner) and Maria Vidal (Senior AssociatePenningtons Manches Cooper, Madrid

On the alleged and imminent mandatory use of the electronic CMR in Spain

At the time of writing this article there are voices in Spain suggesting that the electronic CMR will be mandatory in Spain. The issue triggering that surge is a specific text contained in a draft law that is expected to be passed soon, which will make mandatory the digital use of a certain administrative document that has certain similarities with the consignment note...........  lees verder

Rubriek Logistieke data en platforms

 
mr. Barbara Wilbrink Advocaat bij AKD

Vrachtplatforms moeten voldoen aan de Europese Digital Services Act

De introtekst liever als volgt: ‘De Digital Services Act (een EU-verordening) is van toepassing op digitale logistieke platforms die bemiddelingsdiensten aanbieden en hun gebruikers. In dit artikel wordt ook kort aandacht besteed aan twee andere Europese verordeningen die beogen de digitale economie te reguleren. Dat zijn de Platformverordening en de Digital Markets Act. .    .......  lees verder

Rubriek Duurzaam transport

Rubriek Toezicht en handhaving

 
Prof. mr. Gerrit van der Veen,advocaat en partner bij AKD en bijzonder hoogleraar Milieurecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen

De woelige wereld van de milieuzones

Milieuzones: In 2014 begonnen op gemeentelijk niveau, in 2019 landelijk geharmoniseerd. In deze vrij woelige wereld met vlot opvolgende veranderingen valt op dat gemeenten tot nu toe veel vrijheid kregen. In 2022 stelde de bestuursrechter de vrijheden van besturen tegenover het evenredigheidsbeginsel uit het algemene bestuursrecht. Kan dat interessant zijn voor degenen die zich bij de rechter willen verzetten tegen gemeentelijke zonering?

 .......  lees verder

Rubriek Duurzaam transport

mr. Jord Sanders en mr. Britt van Beveren , Advocaten bij Kneppelhout Advocaten

CSRD: Jaarverslag over duurzaamheid  

De CSRD richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) verplicht het opstellen van een duurzaamheidsverslag over boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2024. Dit betekent dat de eerste duurzaamheidsverslagen begin 2025 openbaar gemaakt worden. In dit artikel wordt aandacht geschonken aan de algemene betekenis van de CSRD. Ook wordt nader ingegaan op de gevolgen van de CSRD voor kleine ondernemingen, met name het aanleveren van informatie in de waardeketen, zoals de transport en logistiek.

.....  lees verder