arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
Thema

Exceptioneel vervoer

AVET zijn per 1 januari 2019 vernieuwd

Taal

Binnenkort komt hier ook de Engelse vertaling van de AVET te staan. Indien u een vertaling van de Nederlandse teksten gebruikt, dan adviseren wij u om in de overeenkomst vast te leggen, dat "bij interpretatiegeschillen van de algemene voorwaarden de Nederlandse tekst als uitgangspunt dient".

 

Toelichting

Exceptioneel vervoer is gedefinieerd als een transport met een voertuig of een samenstel van voertuigen, met inbegrip van de daarmee vervoerde lading, dat niet voldoet aan wettelijk voorgeschreven eisen met betrekking tot breedte, hoogte, lengte, massa of aslasten.
 
Extra verplichtingen voor afzender en vervoerder
 
De AVET bepaalt dat de afzender en de vervoerder in gezamenlijk overleg afspraken maken over (de)montage, stuw- en sjorplan, markeren van bevestigingspunten, hijspunten en zwaartepunt, laden en lossen, vastzetten van de lading en verzekering. Als partijen hier geen afspraken over maken, bepaalt de AVET welke contractpartij de betreffende acties uitvoert. De vervoerder is verplicht het noodzakelijke vooronderzoek te verrichten, zorg te dragen voor ontheffingen en begeleiding en het voertuig te voorzien van de vereiste markeringen. De vervoerder moet op zijn factuur de kosten specificeren van onder meer de vereiste begeleiding, het vooronderzoek, het gebruik van speciaal hulpmaterieel en verzekeringen.
 
Aanpassing aansprakelijkheidslimiet
 
De voorwaarden verminderen onder bepaalde omstandigheden de aansprakelijkheid van de vervoerder ten opzichte van de wettelijke aansprakelijkheidslimiet. De aansprakelijkheid wordt berekend op basis van € 3,40 per kilo. Maar de partijen kunnen een maximum afspreken en anders geldt een maximum van € 453.780,- per schade. Let op: deze afspraak dient in de vrachtbrief letterlijk vermeld te worden.
 
Informatie verplichting
 
De afzender is verplicht de vervoerder informatie te geven over de maten, het gewicht en het zwaartepunt van de te vervoeren zaak en over eventuele obstakels op het losadres. Als de afzender zijn verplichtingen niet nakomt, is hij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten. Bovendien dient de afzender de kosten te vergoeden van wachturen die veroorzaakt zijn door de afzender en/of de geadresseerde. Als de afzender de vervoeropdracht wijzigt en de vervoerder daardoor opnieuw ontheffing moet aanvragen, moet de afzender de extra kosten van de vervoerder vergoeden.