arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
Thema

Distributie

Toelichting

Wat is distributievervoer?

Distributievervoer is een logistiek proces omvattende het (laten) collecteren van zaken vanaf één of meerdere afhaaladres(sen), – al dan niet naar een distributiecentrum waar overslag en groupage plaatsvindt – en het
vervolgens (laten) distribueren naar één of meer afleveradres(sen). Voorts het met de distributie van zaken verband houdende beheer van de informatie-uitwisseling, voor zover met de opdrachtgever overeengekomen.

Bijkomende werkzaamheden:
Distributievervoer kan ook overslag en andere logistieke werkzaamheden omvatten.

Met overslag wordt bedoeld: het in- en uitslaan van zaken, waarbij de maximale opslagtermijn zes dagen bedraagt.
Als er andere logistieke werkzaamheden worden opgedragen, dan zijn dat bijkomende werkzaamheden. Let op: deze werkzaamheden zijn vaak niet overeengekomen bij het sluiten van de oorspronkelijke distributievervoerovereenkomst.

Maximale wachttijd
In het distributievervoer moet de chauffeur per dag langs een groot aantal adressen. Om dit mogelijk te maken is het van essentieel belang, dat de wachttijd bij laden en lossen zo kort mogelijk is. In de voorwaarden zijn hier afspraken over gemaakt.

In principe bedraagt de wachttijd telkens hooguit vijftien minuten, tenzij afzender en vervoerder hiet andere afspraken over hebben gemaakt.