arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
Thema

Overgang van SAL naar Stichting TAMARA

Per 1 september 2011 is de Stichting Arbitrage Logistiek (SAL) een samenwerkingsverband aangegaan met stichting TAMARA. Ook is het arbitrage reglement van SAL per die datum aangepast.


Art. 1 tot en met art. 19 van het  SAL-reglement (geldig tot 31 augustus 2011) komen te vervallen.  Vanaf 1 september 2011 treedt het nieuwe arbitragereglement in werking.

SAL reglement

Artikel 1: In alle gevallen, waarin partijen SAL-arbitrage zijn overeengekomen, worden geschillen tussen partijen beslecht overeenkomstig het reglement van de stichting Transport and Maritime Arbitration Rotterdam-Amsterdam (TAMARA).


Artikel 2: Arbitrages na 1 september 2011 aangemeld bij het secretariaat van de SAL zullen door het secretariaat van de SAL aangemeld worden bij TAMARA. In voorkomende gevallen zal de arbitrage-aanmelding bij het secretariaat van de SAL gelden als datum waarop de verjaring onder het CMR-Verdrag respectievelijk het Burgerlijk Wetboek en de AVC 2002 gestuit zal zijn, mits de aanmelding is geschied conform het arbitragereglement van TAMARA

Aanbevolen arbitrageclausules:

Arbitrageclausule voor de logistiek binnen Nederland:
“Alle geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst worden beslecht overeenkomstig het Reglement van de stichting Transport and Maritime Arbitration Rotterdam-Amsterdam (TAMARA) gevestigd te Rotterdam.”
 

Arbitrageclausule voor  het internationaal goederenvervoer over de weg:
“Alle geschillen die tussen in Nederland gevestigde partijen ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst worden, met toepassing van het CMR-Verdrag, beslecht overeenkomstig het Reglement van de stichting Transport and Maritime Arbitration Rotterdam-Amsterdam (TAMARA) gevestigd te Rotterdam.”