arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
Thema: Duurzaamheid in de transportsector

SVA Congres 2021

Programma en inschrijving

INSCHRIJVEN VOOR HET SVA CONGRES 2021

Thema: Duurzaamheid in de transportsector vanuit juridisch perspectief

Datum: donderdag 25 november 2021

Tijd: 13.00 - 17.30 congres /// 17.30 - 21.00 borrel en walking dinner

Locatie: Room Mate Bruno hotel op de Kop van Zuid in Rotterdam. (Wilhelminakade 52, 3072 AR  Rotterdam)

Programma: 

 • keynote speech,
 • break-out sessies 
 • borrel en diner ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van SVA.

Toelichting op het thema

Recente rechtspraak (het Urgenda-arrest, de Shell CO2-uitspraak) maakt duidelijk dat verduurzaming van de transportsector in een stroomversnelling is geraakt. De verplichting tot CO2 reductie is niet alleen een verplichting voor de Staat, maar ook voor het Nederlandse bedrijfsleven.

De verplichting tot CO2 reductie zal de supply chain raken. In de keten van private ondernemingen zullen hier afspraken over gemaakt worden. Bijvoorbeeld in SLA-overeenkomsten en vervoerovereenkomsten. Het SVA-congres geeft u een kijkje in het hoe en wat van de juridische vastlegging van duurzaamheidsafspraken.

SVA Congres duurzaamheid

Programma SVA-congres

Het programma van het SVA-congres bestaat uit:

 • een keynote speech,
 • vier parallelle break-out sessies met keuze uit telkens drie workshops
 • en viering van het jubileum van SVA met een borrel en een diner. 

Lessen uit het Urgenda-arrest en uit de Shell CO2-uitspraak is de titel van de keynote speech.

Spreker is Freerk Vermeulen. Hij is partner bij Nauta Dutilh en het hoofd van de cassatiepraktijk op de afdeling Litigation & Arbitration. Hij werkt aan een breed scala van uitdagende kwesties, waarbij hij vaak de belangen van de sector verdedigt in zaken met grensoverschrijdende, internationale publiekrechtelijke of mensenrechtenaspecten. Hij is zeer actief op het gebied van geschillen over klimaatverandering, waaronder de klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat.

Break out sessies

Duurzaamheid in transport kan bereikt worden op twee manieren. Door minder of geen fossiele brandstoffen te gebruiken (energietransitie) of door het aantal vervoerbewegingen te verminderen (optimalisatie). Wat betreft energietransitie zijn veel keuzes nog niet gemaakt (welke bron van energie, welke motoren, hoe te financieren). Maar het doel van de energietransitie is al wel bekend, namelijk: minder uitstoot van CO2.

Na de keynote speech volgen drie break-out sessies met telkens keuze uit vier workshops

CO2 reductie

Break out 1. Energietransitie, hoe verwerk je dat in contracten

 • 1e sessie - Milieulabel binnenvaart / spreker is Frouwke Klootwijk – de Vries, Algemeen Secretaris van IVR
 • 2e sessie - model voor standaard calculatie van CO2 / spreker is Jan Pronk, CCO van Big Mile
 • 3e sessie – Afspraken over CO2 in de raamovereenkomst voor transport en logistieke dienstverlening / Joachim Staab, partner bij Van Diepen van der Kroef advocaten
lege vrachtwagens

Break out 2. Optimalisatie van vrachtruimte, wat is mogelijk binnen de wet

 • 1e sessie - Minder wachttijd door informatie uitwisseling. Mag dat wel volgens de mededingingswet? / spreker is Ekram Belhadj, advocaat bij Nysingh
 • 2e sessie – Efficiency bekeken vanuit de vervoerder
 • 3e sessie – De rol van het recht in optimalisatie van de supply chain / spreker is Ingrid Koning, universitair hoofddocent bij Nyenrode business university
fietskoerier

Break out 3. Andere organisatie van het vervoer en de relatie met CMR  

 • 1e sessie – Stadsdistributie / spreker is Wouter Verheyen, research professor aan de Universiteit van Antwerpen
 • 2e sessie - Platforms om vervoermiddelen beter te benutten / spreker is Annemieke Spijker, partner bij AKD advocaten
 • 3e sessie - Horizontale samenwerking om vervoermiddelen beter te benutten / spreker is Jan Mulder, advocaat-specialist vervoerrecht bij TVM verzekeringen
claims

Break out 4. Schadebegrip in het CMR bij geen uiterlijke schade

 • 1e sessie - Schadeoorzaak: verstekelingen,lichte beschadiging verpakking van voedsel --> hygiëne / spreker is Leendert van Hee, partner bij Van Traa advocaten
 • 2e sessie - Schadeoorzaak: verkeerd laden, maar schade niet verwezenlijkt door preventief herstel van fout / Frank Stevens, hoofddocent aan de Erasmus Universiteit
 • 3e sessie – Schadeoorzaak: niet voldoen aan publiekrechtelijke regels. Bijvoorbeeld: Niet gekeurd vlees moet vernietigd worden. Medicijndoosjes zijn gevallen, maar niet uiterlijk beschadigd / Willem Boonk, partner bij Smallegange advocaten

INSCHRIJVEN VOOR HET SVA CONGRES 2021