Wetten over wegvervoer

Het vervoerrecht geeft een kader voor vervoerovereenkomsten. Internationale overeenkomsten voor wegvervoer zijn geregeld in het CMR-verdrag. Binnenlandse vervoerovereenkomsten zijn geregeld in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.

Om de sector te reguleren heeft de Nederlandse overheid de Wet wegvervoer goederen ingesteld. In deze wet zijn waarin zaken als vergunningen, overbelading en de vrachtbrief geregeld.

Vervoerrecht is dwingend recht

Vervoerrecht bevat veel dwingend recht. Dat wil zeggen: vervoerovereenkomsten tussen partijen zijn ongeldig, als deze afspraken in strijd zijn met het CMR-verdrag of het Burgerlijk Wetboek. Het vervoerrecht regelt de omvang van de vervoerdersaansprakelijkheid en het gebruik van de vrachtbrief. Ook geeft het vervoerrecht duidelijkheid over het onderscheid tussen expediteur en vervoerder.

Algemene Vervoerscondities

Onderwerpen die niet geregeld zijn in het CMR-verdrag of het Burgerlijk Wetboek, kunnen door vervoerpartijen (afzender en vervoerder) zelf worden ingevuld in een vervoerovereenkomst, bijvoorbeeld met algemene voorwaarden. De meest gebruikte algemene voorwaarden zijn de AVC 2002 (Algemene Vervoerscondities).