Toelichting E-cmr protocol

In 2008 is er een aanvullend E-protocol toegevoegd aan het CMR-Verdrag, dat op 11 juni 2011 in werking is getreden.

De volgende landen zijn lid bij dit protocol:

 • Nederland
 • Bulgarije
 • Denemarken
 • Estland
 • Frankrijk
 • Iran
 • Letland
 • Lithouwen
 • Slovenië
 • Slowakije 
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Zwitserland

Een aantal landen (België, Finland, Noorwegen en Zweden) heeft het protocol wel ondertekend, maar nog niet geratificeerd.

De Benelux heeft via een beschikking het eCMR-protocol geldig verklaard voor wegtransport binnen de Benelux.

Het E-protocol geeft een juridisch kader en juridische standaarden voor het gebruik van elektronische middelen bij het vastleggen van de CMR-Vrachtbrief.
Hier kunt u gratis de originele Engelse versie en de Nederlandsetalige versie (officiële vertaling door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat) downloaden.

Een toelichting op het E-protocol door Prof.Mr. M.H. Claringbould vindt u door hier te klikken.