Aansprakelijkheid bij multimodaal vervoer

De aansprakelijkheid van de multimodaal vervoerder (in de wet: gecombineerd vervoerder) wordt naar Nederlands recht (art. 8:41 BW) bepaald door het aansprakelijkheidsregime dat geldt op het traject waar de schade zich heeft voorgedaan.

Als onbekend is waar de schade zich heeft voorgedaan, is de multimodaal vervoerder in principe aansprakelijk tenzij hij kan bewijzen dat hij op geen van de trajecten aansprakelijk zou zijn geweest (art. 8:42 BW), dat laatste lukt eigenlijk alleen maar bij eigen gebrek van de goederen.

Als de vervoerder aansprakelijk is, wordt die limiet toegepast die van alle trajecten tot de hoogste schadevergoeding leidt (art.8:43 BW). Dit aansprakelijkheidssyteem bij multimodaal vervoer noemen ook wel het kameleonsysteem nu de aansprakelijkheid per traject van kleur verschiet met het soort vervoermiddel.