CMR-verdrag

Het CMR-verdrag is door de Verenigde Naties uitgegeven in het Engels en in het Frans; beide teksten zijn gelijkelijk authentiek. De Nederlandse regering heeft een Nederlandse vertaling gemaakt, die is gepubliceerd in de Staatscourant.

CMR-verdrag (Nederlands)

CMR-verdrag (Engels)

CMR-verdrag (Frans)

CMR-verdrag (Duits) (niet geauthoriseerde vertaling)

In 2008 is CMR-protocol voor de elektronische vrachtbrief toegevoegd aan het CMR-verdrag. Sinds 2011 is het protocol in werking getreden. Zie ook https://www.sva.nl/nl/vervoerrecht/cmr-verdrag/aanvullend-e-protocol

Protocol E-CMR (Nederlands)

Protocol E-CMR (Engels, officiële tekst)

Protocol E-CMR (Frans, officiële tekst)

Protocol E-CMR (Duits)

 

Per 1 december 2017 heeft de Benelux het mogelijk gemaakt om de digitale vrachtbrief te gebruiken voor wegtransport intra-Benelux.

Beschikking Benelux inzake digitale vrachtbrief