Syllabi SVA Congres

Eens per twee jaar organiseert Stichting vervoeradres een juridisch congres over actuele onderwerpen met betrekking tot het wegvervoerrecht: het SVA Congres. Van elk congres geven wij een uitgebreide syllabus uit. Bestel of download de syllabus van de laatste zes SVA Congressen!

2016: Nieuwe technieken in de logistiek. Klik hier om de syllabus te downloaden

Thema's:

 • Cybercrime
 • Platooning

2014: Zeker in transport! [klik hier om de syllabus te downloaden] let op: de syllabus heeft 24 bladzijdes.

Thema's:

 • verzekeringen in transport
 • elektronische vrachtbrief
 • overbelading / stuwage

2012: Is de CMR nog actueel; de synchromodale vervoerovereenkomst [klik hier om de syllabus te downloaden] let op: de syllabus heeft 53 bladzijdes.

Thema's:

 • CMR: still going strong
 • Van multimodaal vervoer naar synchromodaliteit
 • Ladingschade: het bewijs van de feiten
 • Opvolgend vervoer
 • Nepvervoerders op internetbeurzen

2010: De CMR-Praktijk [klik hier om de syllabus te downloaden] let op: de syllabus heeft 49 bladzijdes.
Thema’s:

 • De CMR in de rechtspraak: uitspraken over overmacht, bewuste roekeloosheid, vordering tot verklaring voor recht en Fenex-arbitrage (Haak)
 • Contractuele afspraken over retentie, pand en arbitrage (Claringbould)
 • Contractvorming in de praktijk (Wijngaards)
   

2008: Grensverleggend congres 2008 [klik hier om de syllabus te downloaden] let op: de syllabus heeft 55 bladzijdes.
Thema’s:

 • Aansprakelijkheid van de wegvervoerder: hulppersonen, overmacht en bewijslast (Haak)
 • Praktijksituaties: papieren vervoerder / ondervervoerder / opvolgend vervoerder, inontvangstneming / aflevering, standaardwegvervoercontracten en arbitrage / rechtbank (Claringbould)
   

2006: 50 jaar CMR [klik hier om de syllabus te downloaden]
Thema’s:

 • 50 jaar CMR: aansprakelijkheid, diefstal, schadevergoeding en bewuste roekeloosheid (Haak)
 • Van forumshopping tot digitale pen: verklaring van rechtprocedure, clausule ladingdiefstallen, schade bij lossen en digitale vrachtbrief (Claringbould)
   

2004: De vrachtbrief [klik hier om de syllabus te downloaden]
Thema’s:

 • De vervoerovereenkomst: toepasselijk recht, betrokken partijen en lading (Haak)
 • De vrachtbrief: bewijskracht, instructies, tracking and tracing en elektronische vrachtbrief (Claringbould)
   

2002: Algemene vervoercondities 2002 [klik hier om de syllabus te downloaden]
Thema’s:

 • Capita selecta AVC 2002: overbelading, opslag, gecombineerd stapel- en doorvervoer, opzet/bewuste  roekeloosheid, retentierecht, pandrecht en arbitrage (Haak)
 • Toepasselijkheid AVC 2002: aanvullende werking op CMR, aansprakelijkheid, bewijskracht vrachtbrief, kennisgeving van schade, regres bij gevaarlijke stoffen en aansprakelijkheid van hulppersonen (Claringbould)