Congres 2016

Nieuwe technieken in de logistiek
Het SVA-congres 2016 vond plaats in de Lloydzaal van het Scheepvaart & Transport College in Rotterdam. Dit tweejaarlijks congres is gericht op iedereen die met wegvervoerrecht in aanraking komt. Voornamelijk verzekeraars, assuradeuren, advocaten en juristen vonden hun weg naar deze editie met als hoofdthema; ‘Nieuwe technieken in de logistiek’.

Het ochtendprogramma was in handen van TLN en EVO. Zij verzorgden een boeiende en leerzame workshop over het actuele onderwerp ‘Privacy’.

Cybercrime in de logistiek
De eerste plenaire sessie behandelde het thema ‘Cybercrime in de logistiek’. Spreker Dennis de Hoog, Risk Consultant bij AON, beet het spits af.  Hij liet de ruim 175 aanwezigen zien hoe via risicomanagement de schade beperkt en misschien zelfs voorkomen kan worden. Jos van der Meché, advocaat bij AKD, ging in op de juridische gevolgen indien een bedrijf slachtoffer is geworden van cybercriminaliteit.

Platooning
De tweede plenaire sessie ging over platooning van vrachtwagens. Drs. Tom Alkim van Rijkswaterstaat gaf een korte, technische uitleg zodat de aanwezigen zich een goed beeld konden vormen van deze nieuwe techniek. Kiliaan van Wees, universitair docent VU, besprak vervolgens de aansprakelijkheid buiten de vervoerovereenkomst. Wouter Verheyen tenslotte, hield een boeiend betoog over de aansprakelijkheid in de vervoerovereenkomst.

Prof. Maarten Claringbould leidde de afsluitende discussie over de prikkelende stellingen die elke spreker in zijn betoog toonde.

Na afloop werd er uitgebreid nagepraat tijdens de welbekende gezellige netwerkborrel.

U kunt de syllabus van het congres hier downloaden.