TAMARA

Stichting Arbitrage Logistiek (SAL)

In september 2011 is de SAL gaan samenwerken met de Stichting TAMARA Arbitrages. Het arbitrage-reglement van Stichting Arbitrage Logistiek (SAL) is per die datum aangepast. Dat betekent, dat indien u SAL-arbitrage in uw overeenkomst hebt opgenomen, deze arbitrages zullen worden  afgehandeld bij stichting TAMARA.

Voor de tekst van het SAL arbitrage-reglement  en andere informatie kunt u terecht op de webpagina arbitrage. Klik hier op Arbitrage.

 

Stichting TAMARA Arbitrage

Stichting Transport and Maritime Arbitration Rotterdam-Amsterdam (TAMARA) biedt een platform voor het voeren van professionele arbitrages op de terreinen scheepvaart, scheepsbouw, transport, opslag, logistiek en internationale handel. Met TAMARA arbitrage kiest u voor een kwalitatieve en snelle oplossing van geschillen tegen redelijke kosten. Voor geschillen met een relatief gering financieel belang biedt TAMARA arbitrage een bijzonder gunstig tarief voor arbitragekosten. Tevens biedt TAMARA de mogelijkheid om uw arbitrage digitaal in een beveiligde omgeving te voeren.

Neem de TAMARA clausule op in uw contracten

Als u kiest voor TAMARA-arbitrage als geschillenoplossing kunt u daarvoor één van de volgende clausules opnemen in uw contracten:

"Alle uit of in verband met deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan arbitrage te Rotterdam overeenkomstig het TAMARA arbitragereglement (verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel Afdeling Informatievoorziening te Rotterdam en de Stichting TAMARA, Postbus 23158,  3001 KD Rotterdam / www.tamara-arbitration.nl)."

of

"Alle uit of in verband met deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan arbitrage te Rotterdam overeenkomstig het TAMARA arbitragereglement."