Stichting Vervoeradres

De Stichting Vervoeradres is opgericht in 1946 door brancheorganisaties van wegvervoer en binnenvaart alsmede de belangenorganisatie van verladers. De leden van het bestuur worden benoemd door evofenedex, TLN en CBRB samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer.
 

Missie

Op onafhankelijke en onpartijdige wijze ondersteunt Stichting Vervoeradres de gemeenschappelijke belangen van verladers en vervoerders op privaatrechtelijk  en publiekrechtelijk terrein.

 

Visie

1.     Het ondersteunen van vervoerders en verladers bij het op juridisch juiste en evenwichtige wijze sluiten van vervoerovereenkomsten door het aanbieden van standaarden voor juridische documenten (vrachtbrieven) en teksten (algemene voorwaarden en voorbeeld clausules / overeenkomsten).

2.     Gebruik van de standaarden vermindert het aantal conflicten over de feitelijke uitvoering van logistieke contracten. 

3.     De standaarden dragen bij aan het voorkomen van inbreuken op de wet. 

 

 

Doelstellingen

1.     De logistieke sector heeft de beschikking over standaard vrachtbrieven. De vrachtbrieven zijn conform de eisen van Wet wegvervoer goederen, boek 8 BW respectievelijk het CMR-verdrag en de AVC 2002. Ook sluiten de vrachtbrieven aan bij de marktverwachtingen. De vrachtbrieven zijn zowel op papier als digitaal beschikbaar.

2.     De logistieke sector heeft de beschikking over tweezijdige algemene voorwaarden, namelijk de AVC 2002 respectievelijk deelmarktvoorwaarden. Deze voorwaarden worden breed gedragen door beide vervoerspartijen.

3.     De logistieke sector alsmede hun adviseurs op juridisch, verzekerings- en financieel/douane gebied, zijn geïnformeerd over de standaard vrachtbrief en tweezijdige voorwaarden en zijn zich bewust van het nut hiervan.

4.     De logistieke sector handelt in compliance met het publiekrecht. Alle betrokken partijen zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid hierin.