Juridische commissie

Binnen de Stichting Vervoeradres adviseert de Juridische Commissie het bestuur van de Stichting Vervoeradres ten aanzien van de vrachtbrief, de Algemene Vervoercondities (AVC 2002) en de algemene voorwaarden per deelmarkt. Bij wetswijzigingen op het gebied van vervoerrecht of bij bepaalde technische of maatschappelijke ontwikkelingen beoordeelt de Juridische Commissie of de voorwaarden aangepast moeten worden.

In deze commissie hebben juristen van de belangenorganisaties evofenedex, TLN, CBRB en BLN/Schuttevaer zitting. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de Algemeen Secretaris van Stichting Vervoeradres.