Juridische commissie

In de Juridische Commissie hebben juristen van EVO, TLN en Stichting vervoeradres zitting.

De juridische commissie adviseert het bestuur van de Stichting vervoeradres ten aanzien van de vrachtbrief, de Algemene Vervoercondities (AVC 2002) en de algemene voorwaarden per deelmarkt. Bij wetswijzigingen op het gebied van vervoerrecht of bij bepaalde technische of maatschappelijke ontwikkelingen beoordeelt de Juridische Commissie of de voorwaarden aangepast moeten worden.