(Elektronische) vrachtbrieven

Vrachtbrief met AVC en CMR
De vrachtbrief is de schriftelijke vastlegging van de overeenkomst tot vervoer van goederen over de weg.
Een elektronische vrachtbrief dient te voldoen aan de wetgeving.