AVC en CMR

De Stichting vervoeradres geeft algemene voorwaarden uit voor logistieke overeenkomsten, zoals wegvervoer-,  opslag en physical distribution...
Het CMR-verdrag is een internationaal verdrag tussen Europese landen.
Vervoerrecht voor binnenlands en grensoverschrijdend vervoer
Het vervoerrecht geeft een kader voor vervoerovereenkomsten. Internationale overeenkomsten voor wegvervoer zijn geregeld in het CMR-verdrag.