arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat

AVC en deelmarktvoorwaarden

AVC en deelmarktvoorwaarden

De Stichting vervoeradres geeft algemene voorwaarden uit voor logistieke overeenkomsten, zoals wegvervoer-,  opslag en physical distribution overeenkomsten. De voorwaarden zijn gezamenlijk door verladersorganisatie evofenedex en vervoerdersorganisatie TLN opgesteld. Daarmee zijn alle onderstaande voorwaarden zogenaamde 'tweezijdige voorwaarden'. Tweezijdig wil zeggen, dat de belangen van beide partijen (verlader/vervoerder) in deze voorwaarden gelijkwaardig zijn behartigd.

Alle algemene voorwaarden staan vrijelijk ter beschikking, een lidmaatschap van de stichting is dus niet nodig.

AVC 2002

De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002) zijn algemene voorwaarden voor wegvervoerovereenkomsten voor goederenvervoer over de weg. Deze voorwaarden worden bij vrijwel alle wegvervoerovereenkomsten van Nederlandse vervoerders toegepast. De AVC 2002 zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken in Amsterdam en Rotterdam. U kunt de Nederlandse versie en Engelstalige versie downloaden.

Deelmarktvoorwaarden

De Stichting vervoeradres geeft behalve de AVC 2002 ook algemene voorwaarden uit voor gespecialiseerd transport en logistieke dienstverlening. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de AVC 2002. In deze voorwaarden zijn de verplichtingen van afzender, vervoerder en soms ook de geadresseerde specifieker uitgewerkt en aangepast aan de aard van de werkzaamheden. Schade en aansprakelijkheid zijn zo gedefinieerd, dat het aansluit op de praktijk.

Taal

Indien u een vertaling van de Nederlandse teksten gebruikt, dan adviseren wij u om in de overeenkomst vast te leggen, dat 'bij interpretatiegeschillen van de algemene voorwaarden de Nederlandse tekst als uitgangspunt dient'.

AVC 2002

De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002) zijn algemene voorwaarden voor overeenkomsten voor goederenvervoer over de weg. Deze voorwaarden worden bij vrijwel alle overeenkomsten van Nederlandse vervoerders toegepast. De AVC 2002 zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken in Amsterdam en Rotterdam. U kunt de Nederlandse versie en Engelstalige versie hier downloaden. Of u kunt de hyperlink www.sva.nl/avc op uw website of in uw emails vermelden.

AVC 2002 (Nederlands) (versie 2015)

AVC 2002 (Engels) (versie 2015)

Deelmarktvoorwaarden

De Stichting vervoeradres geeft behalve de AVC 2002 ook algemene voorwaarden uit voor gespecialiseerd transport en logistieke dienstverlening. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de AVC 2002. In deze voorwaarden zijn de verplichtingen van afzender, vervoerder en soms ook de geadresseerde specifieker uitgewerkt en aangepast aan de aard van de werkzaamheden. Schade en aansprakelijkheid zijn zo gedefinieerd, dat het aansluit op de praktijk.

Verhoogde limiet moet op vrachtbrief!

Art. 8:1102 BW maakt afwijking van het wettelijk aansprakelijkheidssysteem ("de limiet") mogelijk, maar alleen als dat in een afzonderlijk geschrift wordt overeengekomen.

Die hogere limiet is dus niet geldig als zij alleen is opgenomen in algemene voorwaarden zoals de bedrijfstakvoorwaarden. Daarom staat in de toelichting van de voorwaarden: “Artikel […] van deze voorwaarden vermindert onder omstandigheden de aansprakelijkheid van de vervoerder ten opzichte van zijn aansprakelijkheid neergelegd in Artikel 8:1095 Burgerlijk Wetboek.

Op grond van Artikel 8:1102 Burgerlijk Wetboek is deze vermindering van aansprakelijkheid nietig tenzij artikel […] van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de vervoerovereenkomst bevat, wordt vastgelegd. Dat afzonderlijk geschrift bij uitstek is de vrachtbrief.
Geadviseerd wordt op de vrachtbrief, naast de verwijzingsclausule naar deze voorwaarden, de tekst van artikel […] letterlijk over te nemen.”

Speciale vrachtbrieven voor deelmarkt

Bij http://shop.beurtvaartadres kunt u de begeleidingsbrieven/vrachtbrieven afvalstoffen, de koeriersvrachtbrieven en de vrachtbrieven voor het vervoer van auto’s, respectievelijk gestrande voertuigen bestellen. Op die vrachtbrieven is de ‘afwijkende’ aansprakelijkheidsclausule voorgedrukt. Op die manier geldt dus de afwijking tussen alle partijen: de afzender, de bedrijfstakvervoerder en de geadresseerde (die immers bij het in ontvangst nemen van de lading die clausule ook op de vrachtbrief ziet staan).